به گزارش افکارنیوز،

در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با پیشنهاد مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در خصوص ترمیم حقوق کارکنان عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با اکثریت آرا به تصویب شورای شهر تهران رسید.

پیشنهاد بدین صورت است که به منظور ترمیم حقوق کارکنان عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، شورای سازمان مذکور موظف است جهت اصلاح فوق العاده خاص کارمندان عملیاتی از مرتبه ۴ تا ۱۴، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق را بازنگری و پس از تصویب شورای سازمان اجرایی کند.