نسرین سلطانخواه در پاسخ به مهر در زمینه، تسهیلات برای دانش آموختگان ایرانی مقیم خارج از کشور، افزود: نخبگان علوم پزشکی که مقیم خارج از کشور هستند به محض اینکه به کشور بر گردند همان تسهیلاتی را دریافت می کنند که در داخل ایران وجود دارد.

وی افزود: این افراد از تمام تسهیلاتی که برای محققین و نخبگان داخل ایران در نظر گرفته شده است می توانند استفاده کنند. از جمله برخی از تسهیلات بنیاد به این افراد شامل وام مسکن و جذب به عنوان هیئت علمی می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به مهر درباره میزان خروج از کشور نخبگان گفت: ما بارها میزان خروج از کشور را اعلام کرده ایم، بر اساس بررسی ها تعداد ۴ هزار و ۱۲۰ المپیادی از ابتدای برگزاری المپیادها از کشور خارج شده اند.

وی افزود: شیب خروج از ابتدا تا سال ۸۱ حدود ۴۰ درصد بود و اکنون به ۱۷ درصد رسیده است.

سلطانخواه درباره شیب خروج از کشور دانش آموختگان علوم پزشکی را ناچیز دانست و گفت: برای علوم پزشکی این میزان تا سال ۸۱، حدود ۱۶ درصد بود و پس از آن این میزان به کمتر از ۸ درصد رسیده است.