عباس رنجبر در گفتگو با مهر افزود: اگرچه میزان بارندگی درپایتخت در دو ماه نخست پاییز امسال بسیار خوب و حدود پنج برابر نرمال بود اما به دلیل کاهش میزان بارندگی آذرماه فصل پاییز در کل ۵/ ۲ برابر نرمال در پایتخت بارندگی داشتیم.

به گفته وی، در دو ماه نخست پاییز امسال میزان بارندگی در کل کشور ۳۰۰ درصد افزایش داشت اما در کل فصل پاییز میانگین بارندگی در کل کشور ۷/۶۹ میلیمتر بود که این میزان در بلند مدت برابر ۶/۶۴ میلیمتر و سال گذشته برابر ۳/۱۹ میلیمتر بوده است.

رنجبر اظهار داشت: میانگین میزان بارندگی در تهران در پاییز امسال برابر ۸/۱۹۵ میلیمتر بوده که این میزان در دراز مدت برابر برابر ۸۰ میلیمتر و در سال گذشته برابر ۷/۴۶ میلیمتر بوده است.

به گفته وی، درپاییز امسال استان ایلام بیشترین کاهش میزان بارندگی را داشت و تنها ۳۶ درصد بارندگی نرمال را دریافت کرد و استان بوشهر با دریافت ۴۵ درصد بارندگی نرمال و کرمان با دریافت ۵۶ درصد بارندگی نرمال در رده های بعدی قرار گرفتند.

رنجبر تصریح کرد: پاییز امسال استان تهران با بارندگی معادل ۵/۲ برابر نرمال بیشترین افزایش میزان بارندگی را داشت و استانهای سمنان و اصفهان به ترتیب با دریافت بارندگی معادل ۸/۱ و ۷/۱ برابر نرمال در رده های بعدی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز آینده بارندگی در اقصی نقاط کشور به وضعیت نرمال می رسد افزود: اما با توجه به پیش بینی ها در برخی مناطق غربی مرکزی و جنوبی زمستان امسال بارش ها اندکی کمتر از نرمال است و امسال نیزبه احتمال زیاد به دلیل بارشهای اندک در یکماه اخیر بیشتر این مناطق با پدیده خشکسالی درگیر می‌شوند.

رنجبر با اشاره به بارش خوب و بسیار بیشتر از نرمال در پایتخت در پاییز امسال و همچنین پیش بینی هوای سرد و بارش نرمال برای زمستان در تهران گفت: در زمستان امسال بارش بیش از حد نرمال تنها برای مناطقی از شمال غرب و نوار شمالی کشور پیش بینی می شود.