به گزارش ايسنا، دكتر نسرين سلطانخواه كه در نشست نخبگان و استعدادهاي برتر دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي با مسوولان بنياد ملي نخبگان در دانشگاه علوم پزشكي تهران سخن ميگفت با اشاره به گزارش بنياد ملي نخبگان درباره خروج نخبگان از كشور به شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: بررسيهاي آماري بنياد ملي نخبگان طي دوره ۱۵ ساله - سال ۷۶ تا به امروز - در ميان ۳۰۰ نفر اول كنكور علوم تجربي، ۵۰۰ نفر اول كنكور رياضي و ۱۰۰ نفر اول كنكور انساني نشان ميدهد شيب خروج نخبگان در رشتههاي علوم تجربي در سالهاي اخير كمتر شده است به طوري كه اين ميزان در سال ۸۲، شانزده درصد بوده كه در سالهاي ۸۲ به بعد به هشت درصد كاهش يافته است.

وی با تاکید بر این که بیشترین خروج نخبگان از کشور در رشته‌های ریاضی بوده که در سال‌های اخیر نیز کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: توجه سیاستمداران به بحثنخبگان و استعدادهای برتر کشور، تلاش دانشگاه‌ها و استادان در جذب نخبگان در مراکز علمی و تحقیقاتی و میل به خدمت در نخبگان و استعدادهای برتر از جمله عواملی است که در کاهش شیب خروج نخبگان از کشور مؤثر بوده است.

رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه وظیفه این بنیاد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای شناسایی، رشد و شکوفایی، هدایت و حمایت و جذب استعدادهای برتر و نخبگان کشور است، تصریح کرد: از آنجایی که بسترهای شناسایی و پرورش نخبگان و استعدادهای برتر در کشور گسترده است، یکی از فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان، هماهنگی با نهادها و محل‌های رشد و تحصیل و کار نخبگان است که در این راستا آیین‌نامه‌های جدید با هماهنگی نهادهای مرتبط با نخبگان تدوین می‌شود.

وی با تاکید بر این که در زمینه نخبه‌پروری باید سه رکن اساسی به طور متوازن مورد توجه قرار گیرد، گفت: «استعدادهای برتر و نخبگان»، «محل فعالیت، رشد و اشتغال نخبگان و استعدادهای برتر»، «مربیان و مسؤولان رشد و شکوفایی و پرورش نخبگان و استعدادهای برتر» سه رکن اساسی در نخبه پروری هستند که باید هر سه عامل همزمان مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

رییس بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: این بنیاد ماموریت دارد که از بالاترین سرمایه‌های کشور که نیروی انسانی نخبه است، حمایت کند تا آماده شوند که وظیفه خود را در قبال مردم و کشور به خوبی انجام دهند.

سلطانخواه همچنین در جمع خبرنگاران گفت: برنامه‌های حفظ و نگهداری نخبگان در کشور فراهم کردن بسترهای مناسب برای تحصیل و پژوهش نخبگان و سپس جذب و بکارگیری آنهاست که توسط بنیاد ملی نخبگان در حال اجراست.

وي درباره ميزان خروج نخبگان المپيادي از كشور نيز اضافه كرد: بررسي آماري بنياد ملي نخبگان از ميان ۴ هزار و ۱۲۰ المپيادي اخير نشان ميدهد شيب خروج اين افراد در يك دوره زماني تا سال ۸۱ حدود ۴۰ درصد بوده كه در حال حاضر به ۱۷ درصد كاهش يافته است.