به گزارش سوك، شنيده شده است كه سارقان مسلح این شعبه بانك صادرات كه بعد از چند ساعت شناسائي و سپس دستگير شدند، در اتفاقي جالب توجه شناسائي شده اند.

بر اساس این گزارش، دو نفر از سارقان مسلح که تصویر آنان در دوربین های مداربسته ضبط شده بوده است، با وجود آنکه چهره خود را پوشانده بوده اند ولی فکری به حال لباس خود، مخصوصا شلوار مخصوص خودشان(احتمالا شلوار مشهور به شلوار " کردی ") نکرده بوده اند، و از آنجا که شلوار آنها در میان اهالی بومی منطقه قابل شناسائی بوده است، این افراد شناسائی و سپس دستگیر می شوند تا به نوعی احمق بودن آنان نیز ثابت شود.

حماقت و نادانی آنان در نگاه اول از آن جهت است که این افراد دست به چنین اقدامات زشت و ننگینی می زنند و از نگاه دیگر اینکه با وجود اینکه صورت خود را پوشانده اند ولی به فکر دیگر مشخصات ظاهری و قابل شناسائی خود نبوده اند تا شاید رکورد احمق ترین دزدان مسلح استان را به نام خود ثبت کرده باشند!

البته اين افراد بعد از دستگيري به سرقت هاي مسلحانه ديگر نيز اعتراف كرده اند.