خراسان: گفته مي شود پس از آنکه محمود احمدي نژاد رييس جمهور اقدامي براي ابلاغ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام نداد و اين قانون توسط علي لاريجاني به دستگاه هاي مربوطه ارسال شد، روند تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن نيز که بايد ظرف ۳ ماه به تصويب هيئت دولت مي رسيد، پيشرفت مناسبي نداشته و همين موضوع باعث ارسال گزارشاتي از سوي نهادهاي نظارتي به مديران ارشد دولتي شده است.