به گزارش ایسنا،مهدي نويد ادهم درباره ورود زبان دوم به مقطع ابتدايي با اجراي تحول بنيادين گفت: زبان عامل اصلي پيام فرهنگي است، اولين گام و مسووليت آموزش و پرورش، آموزش و ترويج زبان فارسي و فرهنگ ايراني ـ اسلامي است.
و بر اساس برنامه تحولی آموزش و پرورش و سند درس ملی در شش ساله دوره ابتدایی، هیچ زبان دومی برای دانش آْموزان تدریس نخواهد شد و زبان انگلیسی و عربی از دوره اول راهنمایی وارد دروس دانش آموزان می‌شود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این باره که برخی معتقدند آموزش زبان باید از سنین پایین‌تر آغاز شود، تصریح کرد: مشکلات یادگیری زبان دوم از جمله زبان انگلیسی به سن دانش آموزان مربوط نمی‌شود، بلکه مشکلات به محتوا، نحوه آموزش و فرایند یادگیری باز می‌گردد؛ ضمن آنکه وظیفه اصلی آموزش و پرورش آموزش زبان و فرهنگ کشور است.
نويد همچنين در خصوص كاهش ساعات درسي آمادگي دفاعي نيز خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، ساعت آموزش اين واحد درسي در دوره راهنمايي ۲ ساعت و در دوره دبيرستان سه ساعت است كه با توجه به اينكه بخشي از اين درس به صورت نظري و بخشي نيز عملي ارائه ميشود، شوراي عالي آموزش و پرورش براي اجراي بهينه آن تصميم گرفت، يك ساعت از اين درس به صورت تجمعي يا گروهي ارائه شود. بر اساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، يك ساعت از درس آمادگي دفاعي به صورت تجمعي ارائه ميشود كه بيشترين تجلي آن در اعزام دانش آموزان به اردوهاي راهيان نور صورت ميگيرد، لذا هيچ كاهشي در ساعات اين واحد درسي لحاظ نشده است.