به گزارش ايسنا، برنامهريز تناسب اندام كه اصول نظري كاهش وزن و تناسب اندام و همچنين ابزارهاي كاربردي براي نائل شدن به آن را ارائه ميدهد، يك برنامه كاربردي جامع براي مبتديان و آنهايي كه به دنبال بهبود سلامتي و تندرستي خود هستند، به شمار ميرود.

با آغاز این برنامه، برنامه‌ریزان به کاربر توصیه می‌کنند که بخشی با عنوان پایه‌های تناسب اندام(Fitness Basics) که حاوی اطلاعاتی درباره روانشناسی کاهش وزن، تعهد روانی و هم‌چنین تغذیه سالم و ورزش است را مطالعه کنند.

اين اطلاعات براي ايجاد يك پايهاي از دانش كه به تغييرات شيوه زندگي افراد كمك خواهد كرد، بسيار مفيد است.