سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی: این کشتیرانی مطرح کشور در خیابان دفتر مرکزی خود در خیابان قائم مقام تهران قرار دارد اقدام به بازسازی ساختمان خود کرده است. بخش بایگانی کشتیرانی در طبقه اول ساختمان و در مجاورت خیابان قرار دارد. بخش مهمی از پرونده​های بایگانی شده در این طبقه نگهداری می​شود. عابران و رهگذرانی که از کنار ساختمان عبور می​کنند با کمی تلاش به تمامی زون کن​های بایگانی دسترسی پیدا می​کنند. تنها مانع پیش روی کرکره​های فلزی لوزی شکل مقابل بایگانی است.

این اسناد تنها به واسطه یک کرکره فلزی از خیابان جدا شده​است. بخشی از اسناد هم در گونی​های ریخته شده و در کنارهمین کرکره​ها رها شده​است. محیط بایگانی کاملا خاک گرفته و متروکه به نظر می​رسد.

این بخش ساختمان دفتر کشتیرانی در شرایطی اینگونه رها شده است که سایر طبقات در حال انجام فعالیت​های خود شده​اند.

سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی برای کسب اطلاع در مورد این اتفاق با دبیرخانه این شرکت کشتیرانی تماس گرفت ولی پاسخی روشن در مورد این ماجرا ارائه نشد.

این کشتیرانی در بخش بار، بازرگانی و خدمات مسافری فعالیت می​کند.