به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد ناظمی اردکانی، افزود: تا زمانی که طرح کارت های هوشمند به طور کامل در کشور اجرایی نشده است؛ کارت های فعلی ملی که در دست مردم است ؛ اعتبار دارد و در بخشنامه ای که به همه ادارات و بانک ها و سایر مراکز خدمات ابلاغ شده است ، این نوع کارت ها اعتبار خواهد داشت.

وی در باره مزیت های کارت های ملی هوشمند گفت: این کارت ها غیر قابل خدشه و غیرقابل جعل است، حافظه الکترونیکی دارد و برنامه های نرم افزاری قابلیت ارایه بیش از یکصد خدمت را خواهد داشت.

ناظمی اردکانی گفت: صدور کارت هوشمند ملی در دست اقدام است و از تجارب دیگر کشورها در صدور این کارت ها استفاده می کنیم.

رئیس سازمان ثبت احوال اظهار داشت: ثبت وقایع حیاتی چهارگانه از جمله ولادت، فوت، ازدواج، طلاق، ثبت تغییر نشانی، صدور اسناد هویتی برای ایرانیان در داخل و خارج ازکشور و نیز تولید و انتشار آمار جمعیتی مهاجرت از مهمترین مأموریت ها و فعالیت های این سازمان است و داده های جمعیتی را منتشر می کنیم، اما تحلیل نمی کنیم.

ناظمی اردکانی افزود: در ثبت واقعه فوت و طلاق؛ علل آن هم ثبت می شود.

وی گفت: بیش از ۴۰ هزار ثبت یار در سراسر کشور سازمان را در خصوص ثبت وقایع حیاتی یاری می کنند و اطلاعات جمعیتی کشور تقریبا به روز شده است.