به گزارش ۲۴، از میان میلیونها تصاویر که روزانه در اینترنت منتشر می شود بعضی حیرت و شگفتی بازدیدکنندگان را موجب می شود. تصاویر زیر در سال ۲۰۱۱ بیشترین تعداد واکنش از سوی بازدیدکنندگان صفحات وب را در برداشته است.کرکودیل عظیم الجثه در فیلیپینکوسه یک چشمدود شاتل فضاییدریاچه جوشانفلفل پاشی روی صورت معترضان وال استریترعد و برق روی برج ایفلشیطنت اوباما هنگام عکس دسته جمعی رهبران دنیالحظه بلعیدن غواص توسط نهنگ