به گزارش افکارنیوز،

آتش نشانان به محض رسیدن به محل تصادف ضمن قطع برق خودروها وانجام کمک های اولیه به سرنشینان کامیونت ایسوزو، آنان را با رعایت نکات ایمنی از داخل اتاقک آن خارج کردند.

آتش نشانان درپایان عملیات علاوه بر ایمن سازی صحنه تصادف و جلوگیری از نشت گازوییل کامیون های خسارت دیده، به منظور پیشگیری از تصادفات بعدی خودروها ی درحال گذر، هر دوکامیون را به حاشیه بزرگراه انتقال دادند.

 راننده 50 ساله کامیونت ایسوزو به سختی مجروح و محبوس شده بود