به گزارش افکارنیوز،

محمد سعید شرفی مدیر دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی: بارش برف شدید و کولاک شرایط تجسس را برای تیم های جستجو مشکل کرده و این امر‌ سبب می شود تا فرصت زیادی برای تجسس برای افراد باقی نماند

محمد سعید شرفی مدیر دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی:  هم اکنون تیم های زیادی از جمله کوه نوردان و تکاوران در حال جستجو هستند و قرار است تا روند انتقال اجساد به صورت زمینی صورت گیرد.

محمد سعید شرفی مدیر دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی: از ساعات اولیه صبح که روند تجسس آغاز شده خبری از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما به دست نرسیده البته بخش زیادی از لاشه ی هواپیما زیر برف مدفون شده است.

 چهارمین روز جستجوی محل سقوط هواپیمای ATR ۷۲