به گزارش افکارنیوز،

 محمدرضا واعظ مهدوی به شاخص درآمد هزینه خانوار اشاره کرد و گفت: هرچه ضریب هزینه‌های غیرخوراکی به خوراکی خانوار بیشتر شود نشان دهنده سطح رفاه است.

وی افزود: این شاخص در خانوار شهری در سال 80 حدود 70 درصد در سال 81حدود 74 درصد در سال 89حدود 77 درصد، در سال 90 حدود 75 درصدبوده و در سال‌های 90 تا 92 چندان تغییر نکرده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: اما این شاخص از سال 93 روبه بهبود رفته و در سال 96 به حدود 76.6 درصد رسیده اما هنوز مطلوب نیست.

واعظ مهدوی گفت: این شاخص رفاهی در خانوارهای روستایی نیز روند تقریبا مشابهی داشته است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به نظام چندلایه تامین اجتماعی گفت: در لایه بندی لایه حمایت و مساعدت اجتماعی را داریم که مربوط به افرادی است که توان کار ندارند و خانواده سربازها، زندانیان، معلولان، آسیب دیدگان اجتماعی، ایتام و... از این جمله اند و دولت ها مکلف‌اند اینها را از منابع عمومی تحت پوشش ببرند.

وی افزود: لایه بعدی لایه بیمه های پایه است که مربوط به نیروی کار است و حداقل های زندگی را تامین می کند. 

واعظ مهدوی گفت: لایه سوم نیز لایه بیمه های تکمیلی است، رفاه اجتماعی برای زندگی استاندارد برای افراد برخوردار تر در دستورکار بیمه های تکمیلی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به شاخص بیمه شدگان استانی گفت: میانگین کشوری در نسبت بیمه شدگان تامین اجتماعی، بیمه شدگان صندوق کشاورزان و کارکنان دولت به تعداد خانوار به تفکیک استان ها در سال 96، حدود 63 درصد است اما نوسانات استانی زیاد است.

وی افزود: اگر بخواهیم به عدالت برسیم باید بیمه ها را تقویت کنیم که آن هم در گروی تقویت اشتغال و توزیع عادلانه امکانات است.