به گزارش افکارنیوز،

در اطلاعیه هواشناسی ویژه منطقه عملیات جستجو و امداد و نجات آمده است؛ در حال حاضر در منطقه ابرهای جوششی با ارتفاع پایه ابر حدود ۳۵۰۰ پا (۱۰۰۰ متر) دیده می شود. از بعد از ظهر امروز بر میزان ابرناکی افزوده می شود و به تدریج بارش در منطقه امدادی پیش بینی می شود که در ارتفاعات مه آلود و بارش به صورت برف و با توجه به وزش باد شدید همراه با کولاک برف است.

بارش به طور متناوب تا نیمه شب ادامه خواهد داشت که موجب محدودیت و کاهش دید قائم و افقی می شود و عملیات پروازی در سطوح میانی و پایین را محدود خواهد کرد. در سطوح پایین جو از نیمه های شب به طور موقت از میزان پدیده و ابرناکی کاسته شده و انتظار می رود که از صبح روز پنج شنبه وضعیت هوا و دید افقی و قائم برای انجام عملیات پروازی مناسب تر شود.

پیش بینی می شود که از ظهر روز پنج شنبه بارش باران و برف همراه با وزش باد و در ارتفاعات کولاک برف آغاز شود که تا پایان روز ادامه خواهد داشت.

اوایل روز جمعه وضعیت هوا به طور موقت بهبود یافته ولی مجددا از بعد از ظهر افزایش ابر و بارش باران و برف پیش بینی می شودکه تا اواخر وقت روز جمعه ادامه خواهد یافت.

بر اساس مدلهای هواشناسی و داده های رادیو سوند تراز دمای صفر درجه طی امروز و فردا حدود ۷۰۰ میلی باری (۳ کیلومتری از تراز دریا)خواهد بود.

پیش بینی دمای کمینه و بیشینه شهر یاسوج برای امروز به ترتیب ۲ و ۱۳ و برای فردا ۳ و ۱۲ خواهد بود.