به گزارش افکارنیوز،

حجله محمدعلی بایرامی از شهدای نیروی انتظامی که توسط دراویش اغتشاشگر درخیابان پاسداران تهران به شهادت رسید.

جوانی  که ۴۰ روز پیش عقد کرده بود توسط دراویش اغتشاشگر درخیابان پاسداران تهران به شهادت رسید