به گزارش افکارنیوز،

ناصر امانی، معاون برنامه ریزی و امور توسعه شهری و امور شورای سابق شهرداری تهران در واکنش به خبری درباره ایجاد سازمان بازرسی شهرداری در دوره  آقای قالیباف عنوان کرد: ایجاد سازمان بازرسی در شهرداری تهران سابقه چند ده ساله دارد و در تاریخ 11/ 2/ 1363 با مصوبه شورای اداری شهرداری با عنوان سازمان نظارت و پیگری ایجاد و در تاریخ 1/3/ 1363 به شماره 439/630 ابلاغ گردیده است.

سند

صورت جلسه مربوط به سال 1380 و تغییر عنوان سازمان نظارت و پیگری به سازمان بازرسی

امانی افزود: پس از کش و قوس های فراوان و تغییر عناوین، در نهایت در تاریخ 10/ 10/ 1380 در زمان شهرداری جناب آقای مهندس الویری در شورای اداری شهرداری تهران عنوان سازمان نظارت و پیگری به سازمان بازرسی تغییر یافته و ابلاغ گردیده است و از آن تاریخ تاکنون با همین عنوان به کار خود ادامه داده است.

معاون سابق شهردار تهران در پایان عنوان کرد: تذکر جناب آقای سراج، رئیس بازرسی کل کشور در دوره قبل هم در قالب مکاتبات با شهرداری تهران و وزارت کشور در جریان بود که بدلیل اختلاف نظر و سابقه موضوع مقرر شد هماهنگی لازم بین این دو سازمان در جهت حل و فصل آن انجام شود و کلیه سوابق و مدارک و مستندات مذکور به سازمان بازرسی کل کشور در دوره قبل ارسال گردیده است.