به گزارش افکارنیوز،

سرهنگ نادر رحمانی اظهار کرد: سواری ها با ۶۳ درصد بیشترین تصادفات برون شهری بهمن ماه را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در بهمن ماه همچنین پس از سواری ها، بیشترین تصادفات با ۱۳ درصد متعلق به موتورسیکلت ها بوده است.
 
سرهنگ رحمانی گفت: وانت بارها و کامیون ها نیز با نقش ۱۱ درصدی در رتبه بعدی قرار دارند و کمترین سهم تصادفات جاده ای بهمن ماه با حدود ۲ درصد متعلق به ناوگان مسافربری عمومی است.