به گزارش افکارنیوز،

برای افزایش خدمات رسانی به شهروندان در ایام پایانی سال در میادین و بازارهای میوه و تره بار تابعه سازمان مدیریت میادین و لزوم اطلاع رسانی مناسب به عموم شهروندان و بهره برداران غرف جهت برنامه ریزی برای فعالیت در ایام پایانی سال؛ ساعت فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره بار در ایام پایانی سال به شرح ذیل اعلام می‌شود:

1- از مورخ 96/12/07 تا 96/12/23 تمامی میادین و بازارها: صبح‌ها از ساعت 8 تا 13 و  بعدازظهرها از ساعت 14:30 تا 19:30 

2- روز پنجشنبه مورخ 96/12/24 تا روز دوشنبه 96/12/28 به صورت یکسره از ساعت 07:30 صبح تا 21

3- روز سه شنبه مورخ 96/12/29 از ساعت 07:30 تا 14