به گزارش افکارنیوز،

در جریان چهل و نهمین جلسه شورای شهر تهران بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «مجوز واگذاری حق بهره‌برداری از قطعه زمین واقع‌شده در محدوده منطقه 6شهرداری با حفظ حق مالکیت شهرداری تهران به منظور احداث موزه آثار نقاشی خانم ایراندخت درودی»‌ در دستور کار اعضا قرار گرفت.

حسن خلیلی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص این لایحه و جایگاه ایراندخت درودی مطالبی را در صحن شورا مطرح کرد و از اعضای شورای شهر تهران خواست تا به این لایحه رای بدهند.

پس از صحبت‌های مطرح شده از سوی خلیل‌آبادی، سایر اعضا نظرات خود را مطرح کردند و در ادامه نیز با توجه به مبهم بودن این لایحه از هیئت رئیسه شورای شهر تهران خواستند تا این موضوعات از دستور کار جلسه امروز شورا حذف شود و در نهایت نیز اعضای شورای شهر تهران به آن رای دادند.

حسن خلیل‌آبادی پس از رای اعضای شورای شهر تهران مبنی بر خروج این دستور جلسه در اعتراضی به رفتار اعضای شورای شهر تهران صحن شورا را ترک کرد.