به گزارش افکارنیوز،

چمران تصریح کرد: تعدادی از شرکت‌های و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران در برنامه پنج ساله دوم موظف شدند که بخشی از نیروهای خود را تعدیل کنند به عنوان مثال شرکت اتوبوسرانی موظف شد که 50 درصد از نیروهای خود را تعدیل کند و اینم به خاطر این بود که بخش قابل توجهی از خدمات شرکت اتوبوسرانی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

رئیس سابق شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تعدیل نیروهای شهرداری هزینه دارد،گفت: بابت خروج نیروهای شهرداری باید به آنها حق سنوات داده شود و شهرداری نمی‌تواند بدون پرداخت سنوات نیروی را تعدیل کند.

چمران  بیان کرد: برای پرداخت حق سنوات نیروهای شهرداری تهران باید اعتبارات مورد نیاز برای این بخش در بودجه 97 شهرداری تهران نیز دیده شود.