به گزارش افکارنیوز،

متن این پیام که توسط غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در این مراسم قرائت شد، به شرح زیر است:

"ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین"
" این است کتابی که در آن هیچ تردیدی نیست، پرهیزگاران را راهنماست" (البقره ۲)

قرآن بهترین گفتار و برترین کلام است؛ زیرا سخن پروردگار عالم خطاب به برترین خلایق‌ است. قرآن کتاب ذکر است و اعراض‌ از آن زندگی را نکبت‌بار می‌کند. قرآن منار بلند هدایت و چراغ‌ راه تاریک و مایه حیات قلب انسان بصیر است. پس باید در قرآن تدبر کرد و در برابر آن خاشع شد و آن را پیشوای خویش ساخت و در عمل به آن از همگان سبقت گرفت.

خداوند متعال را شاکریم که توفیق برگزاری پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را در دستگاه قضا عطا فرمود و هزاران تن از همکاران و خانواده آن‌ها در آن شرکت کردند. امید است که زمینه‌ای برای روی‌آوری، تدبر، خشوع و تفکر ما در قرآن شود و در عمل به آن پیشتازمان گرداند و در زندگی فردی و اجتماعی و در کار و تلاش اداری و قضایی آن را راهنمای ما در اجرای احکامش، به ویژه عدل و قسط، قرار دهد.

عدالت واقعی در پرتو قرآن و عمل به احکام آن تحقق‌پذیر است. قرآن کریم از سویی عدالت در حکم را لازم می‌داند و می‌فرماید: « اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»؛ و چون میان مردم داوری کنید، عادلانه داوری کنید.» ( النساء؛ 58) از سوی دیگر با حفظ قانون عدالت، بر اصلاح و سازش میان مردم تأکید دارد. « فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان‌ الله یحب المقسطین؛ میانشان به عدالت صلح برقرار کنید و همواره دادگری کنید، که خداوند دادگران را دوست دارد.» ( الحجرات؛ 19) اصلاح‌گری میان مردم از مصادیق‌ احسانی است که خداوند متعال در قرآن مجید، در کنار اقامه قسط و عدل، به آن فرمان داده است: « ان الله یأمر بالعدل و الاحسان؛ به یقین خداوند به عدالت و نیکی کردن فرمان می‌دهد.» ( النحل؛ 90 )

امیرالمؤمنین‌ علی(ع) که حقیقت عدالت است، عدل را مایه اصلاح مردمان و احسان را زیبایی اسلام و رأس ایمان می‌داند.

حضرت فاطمه‌ زهرا (س) که اینک در آستانه میلاد با سعادت ایشان هستیم، در خطبه مشهور خویش عدل را مایه آرامش دل ها (تسکیناً للقلوب) دانست؛ زیرا قلب‌ها جز با عدل نظم و نسق، پیوستگی و آرامش پیدا نمی‌کند. این تعلیم فاطمی اشاره به امری اساسی و مهم در اصلاح جامعه دارد؛ زیرا که دل‌های مردم چون از یکدیگر تنفر پیدا کند، گرفتار پراکندگی می‌شوند و چون از یکدیگر پراکندگی پیدا کردند از یکدیگر بیگانه و با هم دشمن خواهند شد و در این هنگام دیگر در میان مردم انس و الفتی دیده نمی‌شود.

آرامشی که به عنوان نتیجه اجرای عدالت شمرده شده است، در پرتور عمل به دستور قرآن و احسان زبانی و رفتاری با مردم بهتر حاصل می‌شود. در این کار به این آیه شریفه تمسک می‌کنیم که فرمود: « و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم؛ و بر آن ها درود فرست کته همانا درود تو مایه آرامشی برای آن هاست و خداوند شنوا و داناست.» ( البقره: 103) از این رو بر همگان لازم است که تکریم ارباب رجوعرا به عنوان یک اصل قرآنی در رأس برنامه‌های خود قرار دهند و در سال جدید اهتمام ویژه‌ای به اجرای دستورالعمل‌ « تکریم ارباب رجوع» داشته باشند.