به گزارش افکارنیوز،

همین مساله این جرقه را در ذهنش روشن می کند که به جای کاغذ و بوم، این سنگ ها را به زمینه نقاشی های خود تبدیل کند. وی همین کار را نیز کرده و با ظرافت و دقت بالا، روی قلوه سنگ های گوناگونی که از رودخانه جمع آوری می کند، نقش های موردنظرش را ترسیم و رنگ آمیزی می نماید.

وی در رابطه با این هنر خود بیان داشته که او با نگاه متفاوتی به سنگ ها می نگرد و سعی می کند به گونه ای روی آن ها نقش بزند که حسی از واقعیت و زنده بودن را به بیننده القا کند.

 «آکیه ناکاتا» هنرمند و نقاش ژاپنی

«آکیه ناکاتا» هنرمند و نقاش ژاپنی

 این هنرمند می‌گوید که برای او سنگ‌ها موادی ساده و پیش پا افتاده نیستند.

این هنرمند می‌گوید که برای او سنگ‌ها موادی ساده و پیش پا افتاده نیستند.

 سنگ‌های متعددی در کناره‌ی رودخانه‌ها پیدا می‌شوند، اما خب همه‌ی آنها قرار نیست همیشه تنها یک سنگ باقی بمانند. بعضی از آنها برای این بانوی هنرمند چیزی فراتر از یک سنگ هستند.