به گزارش افکارنیوز،

در این عملیات سردسته باند که متهمی سابقه دار بوده است و جرمهایی همچون شرارت های مسلحانه مرتکب شده بود به ضرب گلوله مردان قانون از پا در آمد. عامل اصلی این باند یکی از صحنه های جرم خود را در برابر قاضی حسینی معاون دادستان در امور جرائم خشن و سرپرست دادسرای ناحیه 4 بازسازی کردند.