به گزارش افکارنیوز، شورایاری های محله در تهران یکی از ابزارهای واقعی حکمرانی محلی خوب در سطح پایتخت است که در دوره سابق شهرداری و شورای چهارم وارد فاز تصمیم گیری ها و تقسیم کارهای شهری شدند. اما در دوره جدید شورای شهر این نهاد دچار حواشی مختلفی شده و احمد مسجد جامعی از ریاست شورایاری های استعفا داد، استعفایی که هنوز در کشوی میز محسن هاشمی، رئیس شورای شهر خاک می خورد و با آن موافقت نشده است. 

در همین زمینه  پرویز سروری در گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به دلایل واکنش آقای مسجد جامعی درباره شورایاری ها گفت :مشخص است که آقای مسجد جامعی از مسائل پشت پرده رنج می برد , از اینکه عوامل پشت صحنه خواهان تسلط بر شورا یاری ها هستند و با بازیهای سیاسی به دنبال پیشبرد وتامین اهداف خود هستند و نقطه نظرات خطرناکی را دنبال می کنند از مواردی است که آقای مسجد جامعی به آن واکنش نشان داده اند.

سروری با اشاره به اینکه سیاسی کاری شواریاری ها به مثابه بی اعتنایی به مردمسالاری دینی است خاطر نشان شد: آقای مسجد جامعی نخواسته اند که هزینه سیاسی کاریهای برخی را برگردن بگیرند ودر تاریخ اینگونه ثبت شود که ایشان شورا یاری ها را وارد فاز سیاسی وجناحی کرد.

وی افزود: متاسفانه به نظر می آید فرایند مورد نظر برخی درشورایاری ها ورود به عرصه های سیاسی و جناحی است به همین دلیل استعفای اقای مسجد جامعی نشانگر این است که شورا یاری ها وارد فاز سیاسی شدند و این می تواند آفات بزرگی برای مردمسالاری دینی باشد ، چرا که شورا یاری ها اوج مردمسالاری ورجوع مردم برای امورات محلی به شمارمی روند.آرای مردم  به شورایاری ها برای خدمات عمومی است نه رای موضوعات ومسائل سیاسی. اگر شورا یاری ها به سمت وسوی مسائل سیاسی سوق داده شوند منجر به بی خاصیت شدن شورا یاری ها وضربه ای به مردمسالاری دینی خواهد شد.