به گزارش افکارنیوز،

محمد رضا اسدی با اشاره به زمان پرداخت عیدی به معلولان تحت پوشش بهزیستی استان تهران،اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا 20 اسفندماه عیدی این افراد پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد:  پرداخت عیدی به میزان یک ماه مستمری خواهد بود و 48 هزار نفر در سال جاری عیدی دریافت خواهند کرد.

اسدی با بیان اینکه همزمان با پرداخت عیدی به معلولان تحت پوشش بهزیستی استان تهران، بسته‌های امنیت غذایی در بین آنها توزیع خواهد شد،گفت: این تسهیلات به صورت مستقیم توسط وزارت رفاه توزیع خواهد شد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران ادامه داد: در حال حاضر 5 هزار نفر از معلولان استان تهران برای ورود به چرخه حمایتی سازمان پشت نوبت قرار دارند که تلاش می‌شود در سال آینده با تامین اعتبارات این تعداد وارد چرخه حمایتی شوند.

وی اظهار کرد: علاوه بر این افراد، تعدادی از معلولان نیز برای دریافت خدمات توانبخشی و همچنین وسایل توانبخشی پشت نوبت قرار دارند که در این بخش نیز سال آینده تمهیداتی برای این افراد پیش بینی شده است.

اسدی بیان کرد: بر تلاش صورت گرفته امسال سطح خدمات به معلولان استان در سطح قابل قبولی بوده ضمن اینکه با قول دولت، یارانه عقب افتاده مراکز توانبخشی واریز شد.