به گزارش افکارنیوز،

عباسعلی فراهی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۰ در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه منطقه ۱۰ بیشترین مساحت بافت فرسوده را دارد، چه تمهیداتی برای نوسازی این بافت در نظر گرفته اید؟، اظهار کرد: با رسیدگی به معابر موجود در این منطقه که به بعضی از آن‌ها حدود ۲۰ سال رسیدگی نشده بود، برای جذب سرمایه گذار تلاش کرده‌ایم.

فراهی زاده با بیان اینکه بافت فرسوده کد پروژه ای بود که مربوط به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری می‌شد، گفت: در سال جاری به دستور شهردار منطقه کدپروژه بافت فرسوده در اختیار حوزه فنی و عمرانی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۲۲ کیلومتر از معابر موجود با آسفالت روکش شده است، گفت: تمام این اقدامات برای جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد انگیزه در ساکنان محله انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۰ با تاکید بر اینکه شهرداری تنها متولی بافت فرسوده نیست، گفت: بخشی از رسیدگی به بافت فرسوده مربوط به ساکنان محله است که با ایجاد رغبت، امید و حس تعلق در مردم انگیزه نوسازی را در آن‌ها زنده می‌کنیم.

فراهی زاده گفت: دادن بسته‌های تشویقی و نوسازی المان‌های شهری و معابر برای جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد انگیزه در شهروندان رویکرد اصلی شهرداری منطقه ۱۰ برای نوسازی بافت فرسوده است.