به گزارش افکارنیوز،

نیرو‌های امنیتی کشور با همکاری مامورین هنگ مرزی سراوان موفق شدند پس از چند ساعت درگیری شدید و تبادل آتش سنگین قاچاقچیان مواد مخدر را مجبور به فرار از کشور به سمت پاکستان کنند.

پس از پاکسازی محل اختفای قاچاقچیان یک تن و ۵۴۰ کیلوگرم تریاک، تعداد ۱۴۰۰ تیر فشنگ گرینف و یک دستگاه موتورسیکلت تریل از آن‌ها کشف، شد.