به گزارش افکارنیوز،

تصویر هوایی از دریاچه ارومیه پس از بارش های اخیر را مشاهده می نمایید.

تصویری جدید از دریاچه ارومیه