به گزارش افکارنیوز،

رئیس سابق شورای شهر تهران، تصریح کرد: با وجود کاهش بودجه نهاد‌های فرهنگی، بودجه پاداش به کارمندان اضافه شده و به 45 میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به مصوبات بودجه‌ای شورای شهر سابق ادامه داد: آنچه که برای بودجه تصویب می‌شد با یک وسواس خاصی لحاظ می‌کردیم و شورای قبلی از حیث تعداد نیروهای جناح‌های مقابل هم تقریبا برابر بودند و با دید انتقادی خاصی به بودجه نگاه می‌کردند و در مورد آن بحث می‌کردند.

وی افزود: اگر در آن بودجه‌ها، بودجه‌های نمایشی دیده می‌شود امسال تعداد آن‌ها بیشتر شده است و نمی‌توانیم هر آنچه که در بودجه تصویب شده به آن نام نمایشی بدهیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی شورای پنجم هم نسبت به کاهش بودجه نهادهای فرهنگی انتقاد داشت، اظهار کرد:‌ در گذشته هم همه بودجه فرهنگی صرف کارهای نمایشی نمی‌شد.

چمران با طرح این پرسش که آیا بودجه 40 هزار میلیارد تومانی سال 96 نمایشی بوده، ادامه داد: آیا همین بودجه را شهرداری توانسته است محقق و هزینه کند و آیا تمام این بودجه را برای مترو خرج کرده است؟

رئیس سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه ما در سال‌های گذشته تمام بودجه‌های مترو را هزینه می‌کردیم، خاطر نشان کرد: این بودجه امسال پرداخت نشده است ولی ما همواره بودجه را پس از بررسی تایید و تصویب می‌کردیم و پس از تایید مراجع بالاتر به اجرا می‌گذاشتیم.