به گزارش افکارنیوز،

قاضی حسن حیدری اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر برگزاری مجلس مختلط پارتی در بلوار شاهنامه مشهد، مکان مورد نظر توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی استان پس از هماهنگی قضایی و رعایت موازین شرعی و قانونی مورد بازرسی قرار گرفت.

معاون دادستان خراسان رضوی افزود: تعداد 22 نفر مرد و 38 نفر زن در این بازرسی دستگیر و مقداری مشروبات الکلی و دیجی و وسایل نورپردازی نیز توقیف و 20 دستگاه خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

وی گفت: مکان مورد نظر توسط مامورین پلیس امنیت اخلاقی استان پس از هماهنگی قضایی و رعایت موازین شرعی و قانونی مورد بازرسی قرار گرفت و تعداد 22 نفرمرد و 38 نفر زن که اغلب به صورت نیمه عریان در حال رقص بودند دستگیر شدند.