به گزارش افکارنیوز،

مسعود باقرزاده کریمی مدیر دفتراکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به احیای تالاب ها در جنوب کشور و حذف برنج کاریدر آن مناطق اظهار کرد: مصرف آب در برنج کاری 3 برابر محصولات دیگر است. ما باید در کشورمصرف آب را به هر طریقی کاهش بدهیم.

وی افزود: زمانی که مصرف آب کم می شود آب مازاد به رودخانه ها یا تالاب ها و یا به آب های زیرزمینی سرازیر می شود که ما به هر سه این آب ها نیازمند هستیم.

مدیر دفتراکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد: در جنوب کشور به خصوص در خوزستان کشت برنج به علت مصرف بالای آب ممنوع اعلام شد .

وی با بیان اینکه مصرف بالای آب تولید چغندر قند به وضعیت دریاچه ارومیه آسیب می زند، گفت:در برنامه های احیای دریاچه ارومیه قرار بر این شد که با یک فرآیند تشویق و تنبیه این برنامه را پیش ببریم و کشاورز به این نتیجه برسد که کاشت چغندرقند، هیچ سودی برای آن ندارد.

باقرزاده کریمی گفت: اگر فرآیند کاشت و فروش چغندر ادامه پیدا می کرد شاید دریاچه ارومیه زود تر از این خشک می شد وبرنامه های احیا به سختی پیش می رفت.

مدیر دفتراکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست کشوربیان کرد:چغندر و برنج بیشترین مصرف آب را در منطقه داشتند واین با سیاست های احیای رودخانه ها و تالاب ها سازگار نبود به همین دلیل در شمال کشور نیز به جای کیوی ، پرتقال کاشته شد.