به گزارش افکارنیوز،

عضو هیات رئسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: قانون افزایش حقوق کارکنان دولت دربودجه ۹۷ شامل مستمری بگیران بهزیستی نیز می شود.

روح الله بابایی صالح در خصوص افزایش مستمری مددجویان بهزیستی، اظهارداشت: افزایش مستمری مددجویان بهزیستی درقانون برنامه ششم در مجلس به میزان دو برابر مصوب شد، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در قالب برنامه ششم به میزان دو برابر افزایش پیدا کرد؛ البته افزایش ها طبق الگوی مجلس برای کارکنان، پرسنل و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه دو قشر یعنی اعضاء هیات علمی و قضات درقانون بودجه سال ۹۷ از افزایش حقوق مستثنی شدند، افزود: گروه ها و اقشار دیگر با توجه به حقوق پایه خود از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش مستمری و حقوق بهره می گیرند، افرادی که حقوق پایین تری داشته ۲۰ درصد افزایش حقوق دارند، اما افرادی که حقوق بالاتری دارند به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهند داشت.

بابایی صالح با بیان انیکه مستمری مددجویان بهزیستی نیز به نوعی حقوق محسوب می شود، تصریح کرد: خارج از قانون گفته شده دربودجه مصوبه دیگری برای افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد درنظرگرفته نشده است، اما مددجویان بهزیستی نیز جزو مستمری بگیران محسوب شده و این قانون شامل آنها نیز می شود؛ درحال حاضر قانون دیگری برای افزایش مستمری این اقشار وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه درقانون برنامه ششم توسعه میزان مستمری ها به ۲ برابر افزایش پیدا کرد، گفت: قانون مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت و مستمری بگیران دربودجه درصورت تایید شورای نگهبان شامل مستمری بگیران بهزیستی نیز می شود.