به گزارش افکارنیوز،

سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی در خصوص آخرین وضعیت مرزبان ربوده شده در مرز میرجاده اظهار کرد:سعید براتی مرزبان ربوده شده از مرز میرجاوه زنده و حال وی خوب است.

وی افزود:به دنبال آن هستیم این مرزبان آزاد شود و در حال حاضر تعامل خوبی بامسئولان پاکستانی درحوزه مرزی برقرار شده است.