به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا اسدی تصریح کرد: موسسه نگهداری از معلولان نارمک تا ۲ ماه پیش توسط بهزیستی استان تهران اداره می‌شد و از ۲ ماه پیش تا کنون به بخش خصوصی واگذار شده است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران تاکید کرد: هزینه مراکز توانبخشی و مراکز نگهداری از معلولان که تحت نظارت بهزیستی استان تهران فعالیت می‌ کنند، از محل یارانه نقدی ماهانه این مراکز و هزینه ای که خانواده مددجویان پرداخت می‌کنند، تامین می‌شود.

اسدی خاطرنشان کرد: بخشی از هزینه های مراکز نگهداری از معلولان، توسط خیران و افرادی که خودشان به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه به این مراکز کمک می کنند، تامین می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر فعالیت سایر مراکز نگهداری از معلولان در استان تهران، به صورت فصلی (هر ۳ ماه یکبار) و همچنین به شکل مداوم و مستمر، توسط مسئولان بهزیستی استان تهران، کنترل و رصد می‌شود.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران تصریح کرد: خوشبختانه تا کنون در خصوص تامین مایحتاج تمام مراکز نگهداری از معلولان و همچنین دیگر مراکز تحت نظارت بهزیستی استان تهران، مشکلی وجود نداشته و پیام فوق از سر شیطنت و سوءاستفاده از احساسات لطیف مردم منتشر شده است.

اسدی یادآور شد: در پی انتشار پیام فوق در شبکه‌های اجتماعی، مسئولان مرکز نگهداری از معلولان نارمک، به بهزیستی احضار شده و باید در خصوص علت این امر پاسخگو باشند.