به گزارش افکارنیوز،

تصویر هوایی جالب از کاروان شترها