به گزارش افکارنیوز،

طوفان شدید در استرالیا خسارات شدیدی به درختان نیز وارد کرده است.