به گزارش افکارنیوز،

مهدی چمران رئیس اسبق شورای شهر تهران در گفتگو با دانشجو، درباره عملکرد محمد علی نجفی، شهردار تهران در چند ماه اخیر گفت: در این چند ماه گذشته، بعد از آقای قالیباف، از آقای نجفی و مجموعه شهرداری چیزی جز شعار، بخشنامه و حرف چیزی دیده نشد و این را مردم هم به عینه دیده و به آن اذعان دارند.

رئیس شورای شهر پنجم افزود: در این چند ماه در شهرداری همه چیز در حال توقف و سکون قرار داشته و عملاً مردم هیچ کاری از آقای نجفی در سمت شهردار تهران ندیده‌اند.

چمران در ادامه در واکنش به توئیت زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر که نوشته بود «فشارهای بیرونی موجب درخواست استعفای محمدعلی نجفی شده» گفت: فشارهای بیرونی اگر وجود داشته باشد، از طرف دوستان خود اعضای شورا است. این فشارها از طرف گروه‌های سیاسی همسو و همفکر با خود آن‌ها بوده است و کسان دیگر نمی‌توانند به آن‌ها فشار بیاورند، چون اساساً اختیاراتی ندارند که فشاری هم وجود داشته باشد.

 

وی افزود: موضوع مریضی و مسائل دیگر مطرح شده است، ولی در اصل این استعفا مرتبط با عملکرد بد آقای نجفی و مجموعه شهرداری بعد از آقای قالیباف است.