به گزارش افکارنیوز،

هنوز از خسارات احتمالی خبری گزارش نشده است.

این زلزله در عمق ۱۰کیلومتری زمین رخ داده است.

کلاته خیج در شمال شاهرود قرار دارد.