به گزارش افکارنیوز،

در نوروز سال ۱۳۹۶، (۲۵ اسفند ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶) ۸۷۴ نفر یعنی به طور متوسط روزانه ۴۱۰۶ نفر در حوادث رانندگی کشته شده‌اند، این تعداد نسبت به متوسط روزانه ایام مشابه در سال گذشته که آمار تلفات ۴۸.۲ نفر بوده، ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش بیشترین تصادفات منجر به مرگ در نوروز امسال در روز‌های ۲۹ اسفند(۶۱ نفر)، ۲۶ اسفند(۶۰ نفر) و ۳۰ اسفند (۵۷ نفر) و کمترین تصادفات منجر به مرگ در روز‌های پنجم فروردین(۲۱ نفر) و ۱۵ فروردین (۲۹ نفر) رخ داده است.

مرگ بیش از ۱۱ هزار نفر در تصادفات نوروزی ۱۰ سال گذشته

نمودار تلفات حوادث رانندگی نوروز ۱۰ سال گذشته

این بررسی همچنین نشان می‌دهد که ۷۱.۹ درصد از کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی نوروز امسال مرد و ۲۸.۱ درصد زن بوده‌اند.

گفتنی است؛ در این خبر تصادفات نوروزی شامل تلفات تصادفات در محدوده زمانی ۲۵ اسفند هر سال تا ۱۵ فرودین سال بعد است.