به گزارش افکارنیوز،

تصاویری از طوفان شن در شهر ریگان - کرمان را مشاهده می نمایید.

طوفان شن در شهر ریگان - کرمان