به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا‌ عضو شورای شهر تهراندر خصوص گود عمیق رها شده در کنار برج میلاد اظهار کرد: چند سال پیش یک مسابقه‌ بین‌المللی برای ساخت هتل، ساختمان اداری و یک مجموعه چند عملکردی‌ تحت عنوان مجموعه ارتباطات بین المللی تهران برگزار شد که اقدام ارزشمندی برای جذب ایده‌های برتر برای ساخت فاز دو برج میلاد بود و در این مسابقه، طرح یک معمار برجسته عراقی–انگلیسی، خانم "زاها حدید" انتخاب شد.

 رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه‌ طرح منتخب‌ بر مبنای‌ ضوابط‌ و مقررات‌ طرح تفصیلی‌ نبوده است، اظهار کرد: لازم بود پیش از هرگونه عملیات اجرایی، طرح منتخب، مراحل قانونی را در کمیسیون ماده 5 و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طی می‌کرد و بعد از آن عملیات اجرایی همچون گودبرداری آغاز می‌شد.

 اعطا‌ با اشاره به اینکه قرار است‌ در این پروژه 2 برج ساخته شود‌، ادامه داد: در واقع گودبرداری انجام شده، متناسب با طرح منتخب در مسابقه است که طرح آن، ارتفاع و تعداد طبقات آن، زیربنا و تراکم آن بر مبنای اسناد مصوب، ملاک عمل نیست و مراحل تصویب را طی نکرده است و باید در ابتدا مراحل تصویب را بگذراند و بعد گودبرداری و سایر عملیات اجرایی آغاز شود.

 وی با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر تهران به طور ویژه پیگیر موضوع ایمن سازی گود مجاور برج میلاد هستیم، خاطرنشان کرد: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اردیبهشت ماه 95 شهرداری تهران را ملزم کرد با قید فوریت نسبت به مقاوم سازی گود، اقدام کند، که متاسفانه چنین نشد. این مصوبه همچنان لازم الاجراست، و باید در اسرع وقت در این خصوص اقدام شود.

اعطا تصریح کرد: البته بر مبنای مصوبه اردیبهشت ماه 95 در شورایعالی شهرسازی، فرآیند کار تعیین تکلیف می شود، و ما انتظار داریم در دوره مدیریت شهری جدید، این فرآیند بر مبنای ضوابط و مقررات طی شود و در اسرع وقت مقاوم سازی گود انجام گیرد.