به گزارش افکارنیوز،

سیدابراهیم قدوسی با اشاره به این که امروزه ۱۸۵ مرکز دولتی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی خدمات درمانی اعتیاد ارائه می‌دهند، گفت: تمامی ۱۸۵ مرکز دولتی درمان و ترک اعتیاد برای همکاری با سازمان بیمه سلامت موظف شده اند؛ به طوری که تا به امروز بسیاری از مراکز با سازمان بیمه‌ی سلامت قرارداد‌های لازم را عقد کرده و الباقی نیز در روند عقد قرارداد قرار دارند.

وی همچنین در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۷ هزار مرکز خصوصی درمانی اعتیاد در کشور فعالیت دارند که به صورت سرپایی خدمات درمانی اعتیاد را به معتادین ارائه می‌دهند.

سرپرست اداره پیشگیری و درمان اختلالات مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت همچنین در ادامه اضافه کرد: وزارت بهداشت برای تسهیل پوشش بیمه‌ای و عقد قرارداد‌های لازم میان مراکز خصوصی درمان اعتیاد و بیمه سلامت برنامه‌های بسیاری را تدارک دیده است.

ویاضافه کرد: بر اساس تصمیم کمیته‌ی درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود ۹۶ میلیارد تومان اعتبار در رابطه با بیمه شدگان معتاد در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است.

 قدوسی با اشاره به این که سازمان بیمه سلامت محدود به بیمه شدگان خودش نیست، عنوان کرد: بیمه شدگان تمامی سازمان‌های بیمه‌ای در کشورکه دفترچه‌ی معتبر داشته باشند می‌توانند در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت مورد اخذ خدمات بیمه‌ای قرار بگیرند.