به گزارش افکارنیوز،

 نذر طبخ و توزیع سبزی پلو با ماهی توسط بسیجیان شهرداری تهران در آستانه نوروز سال 1397 را مشاهده می نمایید.

1

ساعات اولیه پخت/حسینیه حضرت علی اکبر (ع)/ بسیج سازمان تاکسیرانی

2

مسجد امام حسن عسکری (ع)/ طبخ غذای شب عید مستمندان/حوزه بسیج منطقه ۹

4

✨طبخ و توزیع سبزی پلو و ماهی برای خانواده های نیازمند با مشارکت بسیجیان شهرداری

5

منطقه ۱۶

6

منطقه ۴

7

منطقه ۲

8

توزیع سبزی پلو ماهی شب عید در کوره های اجر پزی منطقه ۲۰ توسط حوزه بسیجان شهرداری منطقه ۱۳

9

طبخ توسط بسیجیان تاکسیرانی تهران

12

توزیع توسط بسیجیان تاکسیرانی تهران بین نیازمندان قرچک

13

طبخ توسط بسیجیان شهرداری منطقه ۱۸

14

طبخ و توزیع سبزی پلو توسط شرکت بهره‌برداری مترو بین نیازمندان منطقه قاسم آباد شهرری

15

طبخ سبزی پلو ماهی توسط بسیجیان شهرداری منطقه ۲۰ شهرری

16

توزیع سبزی پلو ماهی توسط بسیجیان شهرداری منطقه ۲۰ شهرری بین نیازمندان کوره پزخانه های شهرری

17

طبخ سبزی پلو ماهی توسط بسیجیان شهرداری منطقه ۱۹

18

توزیع سبزی پلو ماهی  بین نیازمندان محله پلائین منطقه 19 توسط بسیجیان شهرداری منطقه 19

11

توزیع سبزی پلو با ماهی توسط بسیجیان شهرداری منطقه ۱۶

10

طبخ سبزی پلو با ماهی توسط بسیجیان شرکت اتوبوس رانی تهران