به گزارش افکارنیوز،

اگر میخواهید پشت فرمان بمیرید پشت فرمان این کارها را انجام دهید.

راه‌هایی برای مردن پشت فرمان!