به گزارش افکارنیوز، طیف جالبی از اصلاح طلبان در حال حاضر به پروپاگاندای محمدعلی نجفی تبدیل شده اند. از مصطفی تاجزاده و عبدالله رمضان زاده گرفته تا حمیدرضا جلائی پورو غلامعلی رجایی همگی چپ و راست دستور کار رسانه ای برای فشار بر شورای شهر جهت عدم قبول استعفای نجفی صادر می کنند و حتی اخبار را از زبان نجفی منشتر می کنند که گویی وی راغب به خروج از شهرداری تهران نیست.

در همین راستا پس از توئیت های تاجزاده و رمضان زاده در متهم کردن نظام در فشار به محمدعلی نجفی و استعفای اجباری وی، در روزهای نخست سال 97 اصلاح طلبان وابسته به مشارکت و اتحاد ملت تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا توپ استعفا را در زمین شورای شهر بیاندازند و مانع از قبول آن در شورا شوند.

غلامعلی رجایی ،مشاور شهردار تهران در روزهای اخیر در اظهاراتی متنوع از عدم تمایل نجفی برای استعفا و کناره گیری گفته و به نقل از اعضای شورای شهر نیز عنوان داشته که اعضا نیز موافق این استعفا نیستند و به آن رای نخواهند داد. مشخص نیست شورای شهر تهران دارای چه وظایف و جایگاهی است که مشاور شهردار می تواند برای آن تعیین تکلیف کند!

از سوی دیگر در اظهارنظر دیگری به نقل از رسانه های اصلاح طلب از محمدعلی نجفی در جمع شهرداران مناطق، عنوان شده که وی اعلام کرده خود را تسلیم نظر شورای شهر می داند و هر تصمیمی بگیرد به آن عمل می کند. این در حالیست که نجفی ده روز قبل استعفای خود را تقدیم شورای شهر کرده و اگر مبنایی برای کناره گیری نداشته چرا اینهمه حاشیه سازی را در شهر به راه نداخته است.

این رفتار اصلاح طلبان حامی نجفی و خود وی گویای چندگزاره است که در زیر به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

1- کارگزاران سازندگی بارها مخالفت خود را با نجفی به صورت صریح عنوان کرده است. روزنامه وابسته به این حزب در یکی از شماره های بهمن ماه خود اعلام کرد که گزینه نخست این حزب برای شهرداری محسن هاشمی و گزینه بعدی حسین مرعشی بود. محمدعلی نجفی گزینه آخر کارگزاران برای ورود به بهشت بود که رای اعضای شورای وابسته به کارگزاران به وی نیز تنها برای نشان دادن انسجام شورا بود.

در روزهای پس از استعفای نجفی از غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران گفتگوهایی زیادی درباره لزوم حضور شهردار قوی مانند محسن هاشمی و ضعف محمدعلی نجفی منتشر شده است. مشخص است که نیروهای کارگزارانی به شدت در حال فعالیت برای جایگزینی فردی نزدیک به حزب در ساختمان بهشت هستند که این جایگزینی منافع بسیاری را از جمله وابستگان به مشارکت و اتحاد ملت را که در انتصابات اخیر نجفی بر سر سفره شهرداری نشسته اند با خطر مواجه خواهند کرد. جریان حمایت شدید این طیف از نجفی و اصرار بر ماندن وی در شهرداری برای مقابله با اقدامات کارگزاران سازندگی نیز می باشد.

2- همانگونه که گفته شد با حضور نجفی در شهرداری طیف گسترده ای از مدیران، معاونین و مشاوران جابه جا شده و نیروهای جایگزین به هیچ وجه قصد ندارند پس از مدت کوتاهی منافع خود را در خطر ببینند و به همین دلیل تلاش دارند تا وضع موجود به هر نحوی حفظ شود. تلاش برای حفظ وضع موجود به دو صورت انجام می شود یا نجفی همچنان ماندگار در شهرداری باشد یا آنکه یک گزینه نزدیک به خود را به جای نجفی بنشانند. این طیف در اتحاد کامل با جریان اصلاح طلبان تندروی حامی نجفی قرار دارند و به نظر می رسد غلامعلی رجایی مسئولیت ایجاد فضای حمایتی از نجفی در ساختار شهرداری و طیف وابسته به وی در میان اصلاح طلبان را بر عهده دارد.

3- شوک استعفا برای برهم زدن انتقادات به عملکرد ضعیف نجفی در شهرداری و حاشیه سازی های وی در مدت کوتاه حضور در این پست، یکی دیگر از دلایل بازی با افکار عمومی نجفی و یارانش است. نجفی در زمان حضور در شهرداری تهران عملکرد درخوری نداشته که هیج بلکه در زمان زلزله و برف نیز انتقادات بسیاری حتی از سوی رهبران اصلاح طلب را متوجه خود کرد. حاشیه هایی چون حضور گاه و بیگاه در کیش و جشن پرسرو صدای میلاد نیز منجر به این شده تا وی با یک استعفا به هر بهانه ای جریان نقد را به سوی دیگری منحرف سازد. در این میان جریان رسانه ای حامی وی با تردستی فشارهای بیرونی را نیز به این معجون اضافه کرده تا نجفی را قهرمان مبارزه با فساد و رانت نشان دهند و در این میان این قهرمان خود ساخته به حمایت بیشتر اصلاح طلبان و شورای شهر نیازمند است. بازی دو سر بردی که هم نجفی از انتقادات رهایی می یابد و هم آنکه شورای شهر بار دیگر به ادامه کار او رای خواهند داد و شهردار می تواند عافیت طلبانه دوره بعد از استعفای خود را با مسئولیت تصمیم جدید شورای شهر آغاز کند.

4- یکی گزاره مهم دیگر که موضوعی فرا گروهی در میان اصلاح طلبان است، ایجاد حس شکست سنگین آنها پس از 15 سال بازگشت به شهرداری و شورای شهر است. این گزاره با استعفای نجفی دارای مصداق هم خواهد شد. بدین وسیله جلوگیری از پذیرش استعفای نجفی در شورای شهر و ادامه کار وی می تواند مانع از شکل گیری ذهنیت شکست اصلاح طلبان در مدیریت شهری برای کوتاه مدت شود.

به هرحال آنچه مشخص است مجموعه گزاره های بالا می تواند از جمله دلایل تلاش طیفی از اصلاح طلبان برای جلوگیری از خروج نجفی از شهرداری باشد. ولی کاملا مشخص است که منافع برخی از گروه ها و افراد با حضور وی در شهرداری رقم خورده و پررنگ کردن تمایل شورای شهر به ماندن نجفی نیز از سوی این طیف صورت می گیرد. طیفی که امکانات شهرداری تهران را برای انجام اقدامات سیاسی و حزبی بسیار مناسب دیده اند و تلاش ویژه ای برای حضور در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دور آینده دارند. نفوذ در ساختار شهرداری تهران برای اقدامات سیاسی هرچند سمی مهلک برای توسعه و پیشرفت شهر است ولی به زعم اصلاح طلبان منافع حزبی از هر منفعتی بالاتر است.