به گزارش افکارنیوز،

عفت جیب بر اول بهمن ماه 96 در کرمانشاه به جرم سرقت دستگیر شده است.

خودت را معرفی کن؟

عفت ۲۴ ساله هستم.

سابقه داری؟

۶ بار به جرم جیب بری، سرقت و زورگیری دستگیر شدم.

۶ بار در ۲۴ ساله؟

از ۱۶ سالگی زندان خانه دوم من شده است. همیشه یک پایم بیرون بوده و یک پایم داخل زندان.

چرا؟

چون وقتی از زندان بیرون بیایم برای خرج خودم و مادرم مجبورم دزدی کنم. البته من به نان دزدی هم عادت کردم و نمی‌خواستم کار کنم.

خسته نشدی از دزدی؟

نه. هم کار آسانی است هم پول خوبی دارد. فقط باید بلد باشی جوری دزدی کنی که وقتی چندماه به زندان افتادی، این زندان ارزش دزدی را داشته باشد.

تنهایی سرقت می‌کردی؟

من همیشه تک رو بودم.

این بار برای چی دستگیر شدی؟

جیب بری.

چرا جیب بری؟

چون جیب بری بسیار اسان است و در اتوبوس‌های شلوغ خیلی کم پیش می‌آید که گیر افتاده و دستگیر شوی.

این بار بعد از چند سرقت به دام افتادی؟

جیب بری خطرناک است، اما پولش خوب است. باید مراقب باشی در اتوبوس تابلو نشوی و در ساعات مختلف دزدی کنی تا مالباخته‌ای تو را شناسایی نکند.

پشیمان نیستی؟

پشیمان هستم، اما من معتاد دزدی شدم. باید اول دزدی را ترک کرده و به درآوردن نان حلال عادت کنم. مادرم نفرین می‌کند، اما مجبورم. کاش بتوانم دزدی را روزی کنار بگذارم.