به گزارش افکارنیوز،

شهروندان تهرانی در سال 1397 5 روز سالم ، 5 روز ناسالم و یک روز هوای پاک را تجربه کردند.

میانگین 24 ساعت گذشته کیفیت هوای تهران تا ساعت 11 با شاخص 109 درشرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.