به گزارش افکارنیوز،

طول جغرافیایی این زلزله ۵۲.۴۱ و عرض جغرافیایی آن ۳۵.۵۷ بوده و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است. مرکز این زمین لرزه در فاصله ۸۸ کیلومتری سمنان و ۹۲ کیلومتری تهران بوده است. بر اساس گزارش های دریافتی، این زلزله در فیروزکوه نیز احساس شد.

در همین زمینه دکتر هدایی متخصص ژئومورفولوژی در گفتگو با میزان گفت: زلزله ۴.۲ ریشتری کیلان در دماوند ربطی به گسل مشا و تهران ندارد و هیچ خطری شهر تهران را تهدید نمی کند. به گفته دکتر هدایی ایران وارد دوره فشارهای زمینی شده و براساس ساختار زمین شناسی، وقوع این گونه زلزله ها با تخلیه انرژی زمین قابل حدس است. هدایی تاکید کرد: مردم تهران نگرانی بابت زلزله نداشته باشند.