به گزارش افکارنیوز،

 

موقعیت دقیق مرکز زلزله امروز در نزدیکی شهر راور کرمان

 

 

گزارش اولیه زلزله راور کرمان